บริการตัวเเทนเดินพิธีการศุลกากร จีน เเละ ไทย เหมาตู้คอนเทนเนอร์ FCL LCL นำเข้าในนามบริษัทลูกค้า

รับเดินพิธีการศุลกากรขาออกจากจีนเเละขาเข้าไทย มี 2 รูปเเบบ ได้แก่ นำเข้าแบบเหมาตู้คอนเทนเนอร์เเละนำเข้าในนามชื่อบริษัทคุณ เอกสารใบขนครบถ้วน พร้อมทั้งมีบริการรับทำฟอร์มอี

เข้าสู่ระบบสมาชิก