ข้อตกลง ACFTA คืออะไร มีประโยชน์กับการนำเข้าสินค้าอย่างไร ซึ่งผู้นำเข้าที่ขอ Form-E เพื่อเคลมค่าภาษีนำเข้าน่าจะคุ้นเคยกับ ACFTA กันดี ในบทความนี้ Siam China Cargo มีสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้มาแชร์ให้ผู้นำเข้าทุกท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคนครับ

ACFTA คืออะไร ?

acfta-ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ภาพที่ 1: กลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศจีน

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ลงนามครั้งแรกในปี 2002 เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่าง 10 ประเทศอาเซียน กับ จีน มุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และบริการ

อ่านระเบียบและสิทธิประโยชน์ของ ACFTA ได้ที่ : dft.go.th

ACFTA กับการนำเข้าสินค้า

ในการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้นำเข้าจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลง ACFTA ดังนี้

 1. ภาษีศุลกากร: ACFTA กำหนดลดภาษีศุลกากรสินค้าเกือบทั้งหมดให้เหลือ 0% ส่งผลให้สินค้าราคาถูกลง กระตุ้นการค้าและการลงทุน
 2. กฎถิ่นกำเนิดสินค้า: กำหนดกฎเกณฑ์ว่าสินค้าใดบ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาษี 0% ช่วยให้นักธุรกิจไทยสามารถส่งออกไปจีนได้ง่ายขึ้น
 3. อุปสรรคทางการค้า: ACFTA มุ่งลดอุปสรรคทางการค้า เช่น ระเบียบพิธีศุลกากร มาตรฐานสินค้า ช่วยให้นักธุรกิจไทยทำธุรกรรมได้สะดวกขึ้น
 4. ห่วงโซ่อุปทาน: ACFTA ส่งเสริมการรวมห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ช่วยให้นักธุรกิจไทยสามารถหาชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากประเทศสมาชิก ACFTA ได้ง่ายขึ้น
 5. การลงทุน: ACFTA ส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศ ช่วยให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย สร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ

ตัวอย่างประโยชน์ของ ACFTA

 • สินค้าเกษตรไทย เช่น ข้าว ยางพารา ไก่ ได้รับสิทธิภาษี 0% เมื่อส่งออกไปจีน
 • สินค้าอุตสาหกรรมไทย เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับสิทธิภาษี 0% เมื่อส่งออกไปจีน
 • นักธุรกิจไทยสามารถนำเข้าวัตถุดิบจากจีนมาผลิตสินค้าในไทย และส่งออกไปจีนโดยใช้สิทธิประโยชน์จาก ACFTA

วิธีตรวจสอบสิทธิภาษีของข้อตกลง ACFTA

ผู้ส่งออกและนำเข้าสามารถตรวจสอบสิทธิภาษีได้โดยนำพิกัดศุลกากร(HS Code) ไปค้นหาในตารางของกรมการค้าต่างประเทศ ตารางสิทธิภาษี ไทย-จีน

ตารางสิทธิภาษี-ไทย-จีน-เว็บไซต์-กรมการค้าต่างประเทศ
ภาพที่ 2 : ตรวจสอบสิทธิภาษีผ่านเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

ประโยชน์ของข้อตกลง ACFTA ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

แน่นอนว่านอกจากมีประโยชน์ต่อผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าจีนแล้ว ในภาพรวม ACFTA ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจ ดังนี้

 • เพิ่มการส่งออกสินค้าไทยไปจีน
 • ดึงดูดการลงทุนจากจีน
 • สร้างงานและโอกาสทางธุรกิจ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย

สรุป

โดยสรุปแล้ว ACFTA คือ ข้อตกลงระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีน ที่มีเนื้อหาในข้อตกลงว่าด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์ในการส่งออกและสำเข้าสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีน โดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ควรศึกษารายละเอียดข้อตกลงของ ACFTA เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ได้อย่างเต็มที่ครับ

One thought on “ข้อตกลง ACFTA คืออะไร ? สำคัญอย่างไรกับการนำเข้าสินค้า

 1. Pingback: Form E คืออะไร ? แบบฟอร์มลดภาษีนำเข้าที่ผู้ประกอบการควรรู้

Comments are closed.