Form E แบบฟอร์มสำคัญที่ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนคงคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นในการนำเข้าสินค้าจีน อาจจะยังไม่เข้าใจและสับสนว่า Form E คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรกับการนำเข้าสินค้า ในบทความนี้ Siam China Cargo ได้สรุปเนื้อหาของแบบฟอร์มชนิดนี้และรายละเอียดยิบย่อยที่ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนควรทราบ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่กำลังมีไอเดียนำเข้าสินค้าจากจีนค่ะ

Form E คืออะไร?

Form E หรือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรอย่างการการลดหย่อนภาษีนำเข้า สำหรับการนำเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) และจีน ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

ลักษณะของ Form E

 • พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • ระบุรายละเอียดสินค้า ประเภทสินค้า น้ำหนัก ปริมาณ มูลค่า
 • ระบุข้อมูลผู้ส่งออก ผู้รับเข้า
 • ลงนามโดยผู้ส่งออก
 • อายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

ตัวอย่างและส่วนประกอบของ Form E

form E-หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ภาพที่ 1: ตัวอย่าง Form E
 1. ชื่อ, ที่อยู่และประเทศ ของผู้ส่งออกสินค้า อ้างอิงตามหน้าเอกสาร Invoice
 2. ชื่อ, ที่อยู่และประเทศของผู้นำเข้าหรือผู้รับสินค้า อ้างอิงตามหน้าเอกสาร invoice
 3. วันที่ผู้ส่งออกทำการส่งออกสินค้า, ชื่อของเรือ หรือ รอบเครื่องบิน หรืออื่น ๆ เช่น เมืองท่าปลายทาง
 4. ช่องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการในการให้สิทธิ์หรือปฏิเสธสิทธิ์
 5. ลำดับรายการสินค้าตั้งแต่ 1 ถึง 20 รายการ
 6. เครื่องหมายและเลขหมายบนหีบห่อ
 7. จำนวนและชนิดของหีบห่อและรายละเอียดสินค้า รวมถึงพิกัดสินค้า(HS Code) ตรวจสอบพิกัดสินค้าได้ที่ : itd.customs.go.th
 8. เกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า เช่น WO (Wholly Obtained Products), สัดส่วนเป็น % และ PSR (เป็นไปตามกฎเฉพาะรายสินค้า)
 9.  น้ำหนักรวม (Gross Weight) หรือปริมาณอื่นๆ และ ราคา FOB
 10. เลขที่และวันที่ของ Invoice
 11. ชื่อประเทศผู้ผลิต, ชื่อประเทศผู้นำเข้า, สถานที่ วันที่และลายเซ็นของผู้ส่งออก
 12. สถานที่ วันที่ ลายมือชื่อ และตราประทับของผู้มีอำนาจในการออก Form E

ทำไมผู้นำเข้าสินค้าจึงควรขอ Form E

มีหลายเหตุผลว่าทำไมต้องขอ Form E เมื่อนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน เหตุผลหลักๆ ดังนี้

1. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร

Form E ช่วยให้ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร สินค้าที่นำเข้าจากจีนพร้อม Form E จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า หรือเสียภาษีในอัตราที่ต่ำลง ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ตัวอย่างเช่น สินค้าบางประเภทสามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า

2. เพื่อลดต้นทุนการนำเข้า

การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าสินค้า ส่งผลให้ราคาสินค้ามีการแข่งขันมากขึ้น

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สินค้าที่มีราคาต้นทุนต่ำ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด

4. แสดงความน่าเชื่อถือ

Form E แสดงถึงความน่าเชื่อถือของผู้ส่งออกและผู้รับเข้า ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า

5. หลีกเลี่ยงปัญหา

การนำเข้าสินค้าพร้อม Form E ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า เช่น การถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม

วิธีการขอ Form E

ในขั้นตอนการขอ Form E หากใช้บริการชิปปิ้งนำเข้าสินจากจีน สามารถติดต่อให้ชิปปิ้งเป็นตัวแทนดำเนินการขอ Form E ได้ ช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ แต่หากต้องการดำเนินการขอ Form E ด้วยตนเอง จะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

 • ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • ใบขนสินค้า (Bill of Lading)
 • สัญญาซื้อขาย (Sales Contract)
 • หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)
 • ใบมอบอำนาจ (กรณีไม่ดำเนินการด้วยตนเอง)

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนการค้า (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

ขั้นตอนที่ 2: ยื่นขอ Form E

ขอ-Form E-ผ่านระบบ
ภาพที่ 2: ขอฟอร์ม E ผ่านระบบออนไลน์
 1. ยื่นขอผ่านระบบออนไลน์
  1. เข้าสู่เว็บไซต์ edi.dft.go.th
  2. เลือกเมนู “บริการ” > “หนังสือรับรอง” > “หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า”
  3. กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร
  4. ชำระค่าธรรมเนียม
  5. รอรับ Form E ทางอีเมล
 2. ยื่นขอด้วยตนเอง
  1. เตรียมเอกสารครบถ้วน
  2. ยื่นขอที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  3. ชำระค่าธรรมเนียม
  4. รอรับ Form E

ขั้นตอนที่ 3: ระยะเวลา

ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ในการออก Form E

ขั้นตอนที่ 4: ค่าธรรมเนียม

ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท/ชุด

ขั้นตอนที่ 5: ช่องทางการติดต่อ

 • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • เว็บไซต์: www.dft.go.th
 • โทรศัพท์: 02-547-4000

หมายเหตุ: ขั้นตอนและเอกสารประกอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออก Form E อีกครั้ง

สรุป

โดยสรุปแล้ว Form E เป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยลดหย่อนภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน ซึ่งสินค้าบางรายการช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 0% ทำให้ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้สินค้าของคุณจะไม่ได้รับการลดหย่อยหรือสิทธิพิเศษใด ๆ แต่ Form E สามารถใช้เป็นเอกสารแสดงความน่าเชื่อให้กับลูกค้ารวมทั้งหลีกเลี่ยงปัญหาจากการถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมได้อีกด้วย ผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าจากจีนจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Form E เพิ่มเติม เพื่อเตรียมเอกสารและดำเนินการให้ถูกต้อง