หน่วย CBM คือหน่วยวัดปริมาตรของสินค้า ผู้นำเข้าสินค้าจากจีนอาจทราบดีอยู่แล้วว่าการคิดค่าบริการขนส่งนั้นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การคิดตามน้ำหนักหรือคิดตามหน่วย CBM ในบทความนี้ Siam china cargo จะมาอธิบายว่า CBM คืออะไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร และต่างจากการคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักอย่างไร หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้นำเข้าสินค้าจีนทุกท่าน

CBM คืออะไร ?

CBM ย่อมาจาก Cubic Meter หรือ ลูกบาศก์เมตร เป็นหน่วยวัดปริมาตรที่ใช้กันทั่วไป นิยมใช้ในการคำนวณปริมาตรของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และทางรถ

วิธีการคำนวณ CBM:

สูตรคำนวณ CBM
ภาพที่ 1: สูตรการหาหน่วยปริมาตรคิวบิกเมตร (CBM)
 • สินค้าที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยม: กว้าง x ยาว x สูง / 1,000,000
 • สินค้าที่มีรูปร่างไม่สี่เหลี่ยม: หาปริมาตรโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เช่น สูตรทรงกระบอก สูตรทรงกรวย

ตัวอย่าง:

ตัวอย่าง-การคำนวณ-CBM
ภาพที่ 2: ตัวอย่างการคำนวณ CBM
 • ขนาดกล่อง (กว้าง*ยาว*สูง) / 1ล้าน  = (30*50*40)/1,000,000 =  0.06 CBM
 • นำปริมาตร CBM ที่หาได้ คูณกับอัตราราคาขนส่งคิดตามปริมาตร ตามประเภทสินค้า เเละโหมดของการขนส่ง (เรือ  รถ)

การใช้ CBM

ในประเทศไทยมีการใช้หน่วย CBM ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • การคำนวณค่าขนส่ง: บริษัทขนส่งมักคิดค่าขนส่งตามปริมาตรของสินค้า
 • การตรวจสอบสินค้า: ตรวจสอบว่าสินค้ามีปริมาตรตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่
 • การจัดเก็บสินค้า: คำนวณพื้นที่จัดเก็บสินค้า

ข้อดีและข้อเสีย

การคิดค่าขนส่งตาม CBM มีข้อดีดังนี้

ข้อดีของการคิดค่าขนส่งตาม CBM:

1. ความยุติธรรม

 • สินค้าบางชนิดมีน้ำหนักเบา แต่มีปริมาตรมาก เช่น สำลี การคิดค่าขนส่งตามน้ำหนักรวม(Gross weight) เพียงอย่างเดียว อาจไม่คุ้มค่าสำหรับบริษัทขนส่ง
 • การคิดค่าขนส่งตาม CBM ช่วยให้บริษัทขนส่งคิดค่าบริการตามพื้นที่ที่สินค้าใช้จริง

2. ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ในบางกรณี การคิดค่าขนส่งตาม CBM อาจช่วยให้ผู้ส่งสินค้าประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ตัวอย่างเช่น การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบา แต่มีปริมาตรมาก

3. ง่ายต่อการคำนวณ

 • การคำนวณ CBM นั้นง่าย เพียงใช้สูตร กว้าง x ยาว x สูง / 1,000,000

4. สะดวกต่อการเปรียบเทียบราคา

 • การคิดค่าขนส่งตาม CBM ช่วยให้ผู้ส่งสินค้าเปรียบเทียบราคาจากบริษัทขนส่งต่างๆ ได้ง่าย

5. ควบคุมต้นทุนได้

 • ผู้ส่งสินค้าสามารถควบคุมต้นทุนการขนส่ง โดยเลือกขนาดสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อเสียของการคิดค่าขนส่งตาม CBM:

 • สินค้าบางชนิด อาจมีน้ำหนักมาก แต่มีปริมาตรน้อย
 • การคิดค่าขนส่งตาม CBM อาจไม่คุ้มค่าสำหรับสินค้าประเภทนี้

ข้อควรระวัง

 • หน่วยวัด CBM มักใช้กับสินค้าที่ขนส่งทางเรือ ทางอากาศ และทางรถ
 • สินค้าบางประเภท อาจคิดค่าขนส่งตามน้ำหนัก
 • ควรตรวจสอบกับบริษัทขนส่ง ว่าคิดค่าขนส่งตามปริมาตรหรือน้ำหนัก

สรุป

สรุปแล้วหน่วยคิวบิกเมตรหรือ CBM คือการคำนวณปริมาตรของพัสดุเพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้นำเข้าสินค้าควรเลือกขนาดของบรรจุภัณฑ์อย่างรอบคอบเพื่อป้องกันต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นจากขนาดของสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก

อ้างอิง : wikipedia.org