กระบวนการสำคัญที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น คือ “พิธีการศุลกากรผู้นำเข้าสินค้าจากจีนหรือแม้แต่การส่งออกสินค้าจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อให้การนำเข้าและส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับว่า พิธีศุลกากร คืออะไร? ระยะเวลาที่ใช้ ความแตกต่างระหว่างขาเข้าและขาออกและขั้นตอนการดำเนินพิธีศุลกากร หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านทุกท่านครับ

พิธีการศุลกากร คืออะไร ?

Customs Clearance หรือ พิธีการศุลกากร คือ กระบวนการตรวจสอบและควบคุมสินค้า บุคคล และยานพาหนะที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อเป็นการป้องกันประเทศจากสินค้าผิดกฎหมาย รักษาความปลอดภัย ควบคุมโรคระบาด และจัดเก็บภาษีอากร

องค์ประกอบหลักของพิธีศุลกากร

 • การยื่นใบขนสินค้า: Packing list หรือ PL เอกสารสำคัญที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ผู้ส่ง ผู้รับ และรายละเอียดอื่นๆ
 • การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสินค้า และอาจสุ่มตรวจเพิ่มเติม
 • การชำระภาษีอากร: สินค้าบางประเภทต้องเสียภาษีอากร ผู้นำเข้าหรือส่งออกต้องชำระก่อนนำสินค้าออกจากด่านศุลกากร
 • การปล่อยของ: เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุญาตให้ปล่อยสินค้า

ระยะเวลาในการดำเนินพิธีศุลกากร

ระยะเวลาในการดำเนินพิธีศุลกากร ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ประเภทของสินค้า มูลค่าสินค้า เอกสารที่ครบถ้วน ความซับซ้อนของกฎระเบียบ และความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 1-3 วัน แต่บางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น

พิธีการศุลกากร ส่งออกและนำเข้า ต่างกันอย่างไร?

 • ขาออก: มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าสินค้าที่ส่งออกนั้นถูกต้องตามกฎระเบียบ ไม่เป็นอันตรายต่อประเทศปลายทาง และไม่มีการหลีกเลี่ยงภาษีอากร
 • ขานำเข้า: มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าสินค้าที่นำเข้าถูกต้องตามกฎระเบียบของประเทศ ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย และเสียภาษีอากรครบถ้วน

ขั้นตอนพิธีการศุลกากร

ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินพิธีศุลการกรทั้งขานำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้า จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังต่อไปนี้

ขาเข้า

 1. เตรียมเอกสาร: ใบขนสินค้า ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับราคา ใบอนุญาตนำเข้า (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยื่นใบขนสินค้า: ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 3. การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสินค้า และอาจสุ่มตรวจเพิ่มเติม
 4. การประเมินราคา: เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาสินค้าเพื่อคำนวณภาษีอากร
 5. ชำระภาษีอากร: ผู้นำเข้าต้องชำระภาษีอากร
 6. การปล่อยของ: เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุญาตให้ปล่อยสินค้า

ขาออก

 1. เตรียมเอกสาร: ใบขนสินค้า ใบตราส่งสินค้า ใบกำกับราคา ใบอนุญาตส่งออก (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ยื่นใบขนสินค้า: ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร
 3. การตรวจสอบ: เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสินค้า และอาจสุ่มตรวจเพิ่มเติม
 4. การปล่อยของ: เมื่อผ่านขั้นตอนทั้งหมด เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะอนุญาตให้ปล่อยสินค้า

หมายเหตุ: ขั้นตอนพิธีศุลกากรอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ด่านศุลกากร และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อกรมศุลกากร

สรุป

พิธีการศุลกากรมีบทบาทสำคัญในการค้าระหว่างประเทศ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎระเบียบ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีศุลกากร จะช่วยให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลูกค้าจะได้รับสินค้าของคุณตามที่คาดการณ์ไว้

พิธีศุลกากร-customs-clearance

แต่หากคุณไม่ต้องการทำขั้นตอนที่ยุ่งยากเหล่านี้ สามารถใช้บริการตัวแทนดำเนินพิธีศุลกากรกับ Siam China Cargo เรามีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดำเนินการให้อย่างถูกต้องทั้งในด้านของเอกสารและทุกขั้นตอนในการนำเข้า